บ้านเรา คือแหล่งพักผ่อน

#ปัจเจกชน

#ปุถุชน

#นิรนาม

โลกคือหนังสือ

  • จากที่หนึ่ง ไปสู่อีกที่หนึ่ง
  • ชีวิตคือการเดินเท้า
  • ชีวิตคนเมือง ต่างกัน จากคนชนบท
  • ความศรัทธา ที่ไม่อาจเปลี่ยนได้
Create your website at WordPress.com
Get started